TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

tái chế

– Tầm nhìn: Karta phấn đấu trở thành một trong năm công ty đầu ngành về sản phẩm giấy tổ ong và thanh nẹp vào năm 2016.

– Sứ mệnh: Karta được biết đến như một công ty luôn đặt tiêu chí bảo vệ môi trường lên hàng đầu với một môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

error: Nội Dùng Và Hình Ảnh Thuộc Bản Quyền Karta.vn