Danh mục: NẸP GÓC / NẸP CẠNH

Nẹp góc, nẹp cạnh được làm từ giấy tái chế là sản phẩm giúp bảo vệ môi trường do Karta Corporation cung cấp. Sản phẩm nẹp góc, nẹp cạnh được sự tin tưởng từ khách hàng và đem đến giá trị cao cho doanh nghiệp.

Hotline: 0913 049 202 | Email: info@karta.vn