Danh mục: TUYỂN DỤNG

Nhân sự KARTA là động lực thúc đẩy Công ty.

Tôn chỉ hành động của Công ty Cổ phần Karta là (1) hướng tới sự hòa hợp với môi trường cũng như (2) trở thành ĐỐI TÁC TỬ TẾ NHẤT mà bạn làm việc cùng.

Giá trị cốt lõi của Công ty Cổ phần Karta là sự CHÂN THÀNH và TỬ TẾ.

Gửi CV qua email: hi@karta.vn để ỨNG TUYỂN NGAY!