TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

tái chế

– Tầm nhìn: Karta phấn đấu trở thành một trong năm công ty đầu ngành về sản phẩm giấy tổ ong và thanh nẹp vào năm 2016.

– Sứ mệnh: Karta được biết đến như một công ty luôn đặt tiêu chí bảo vệ môi trường lên hàng đầu với một môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.